Αποχαιρετιστήριοι εορτασμοί Ελλήνων από τις διαδικασίες το 1994-5 πριν την συγχώνευση της πέμπτης πολυεθνικής καπνοβιομηχανίας Rothmans International Plc. το 1999


Αποχαιρετιστήριοι εορτασμοί των Ελλήνων από τις διαδικασίες το 1994 -5 πριν την συγχώνευση της πέμπτης μεγαλύτερης καπνοβιομηχανίας το 1999 Rothmans International Plc. – δείτε το ντοκιμαντέρ από την κοσμοϊστορική σύγχρονη επικαιρότητα ! Η περιοχή του Λονδίνου όπου έδρευε η Rothmans … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Αποχαιρετιστήριοι εορτασμοί Ελλήνων από τις διαδικασίες το 1994-5 πριν την συγχώνευση της πέμπτης πολυεθνικής καπνοβιομηχανίας Rothmans International Plc. το 1999